P1090063-1 

2014/04/20

Amber 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Meier Q
 
文章標籤

Amber 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Dress, high heels, jewels.
 
文章標籤

Amber 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1080749-1  

 

Amber 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

自從去年8月我變成短髮造型之後,默默迷上了耳環這迷人的小東西。

短短半年時間,我的耳環有越來越壯大的趨勢...

文章標籤

Amber 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()